Oprava kulturní památky pokračuje
Úterý, 09 Říjen 2012 18:37

V letošním roce byla zahájena celková oprava fasády kulturní památky, fary v Ostravě - Mariánských Horách. Pro investora, tj. Římskokatolickou farnost Ostrava - Mariánské Hory, bude tato akce finančně velmi náročná. Dle rozpočtu byla obnova vyčíslena na cca 4 mil,- Kč. Fara spolu s kostelem Panny Marie Královny tvoří jeden architektonický celek. Oba objekty jsou památkově chráněny a jsou pohledovou dominantou zdejšího městského obvodu. Oprava fary není jediná akce, která s těmito objekty souvisí.

b_300_200_16777215_0___images_stories_oprava.jpg

V letech 2000-2008 se uskutečnila generální oprava kostela Panny Marie Královny. V rámci ní byla provedena obnova krovů, zdobných fasádních prvků, fasády, nové schodiště-rampa pro kočárky a vozíčkáře, obnova schodišť a soklů, interiér sakristie. Za tuto dobu si práce vyžádaly cca 15mil,- Kč. Celkem se na financování podílelo Město Ostrava částkou    2,9 mil,- Kč a  státní rozpočet částkou 6 mil,- Kč.  Zbytek financí, přes 6 mil,- Kč, bylo uhrazeno ze sbírek věřících a darů. V roce 2010 byl ještě opraven havarijní stav zvonové stolice a zvonů v hodnotě 350 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se Římskokatolická farnost podílela v minulých letech na tak finančně náročných opravách kostela, jsou její finanční možnosti velmi omezené.

Bohužel jsme nuceni řešit neutěšitelný, skoro havarijní stav oken na zdejší faře. Farní budova slouží nejen jako byty pro 3 kněze, ale rovněž jako pastorační a sportovně-kulturní centrum pro děti, mládež i dospělé. Proto jsme se rozhodli pro I. etapu této náročné obnovy fasády, a to výměnu oken. Celková cena I. etapy dle výběrového řízení činí 1.478.377,- Kč. Město Ostrava poskytlo 600.000,- Kč, ze sbírek věřících a darů se podařilo shromáždit cca 300.000,- Kč. V současné době nám chybí ještě 600.000,- Kč. Přesto doufáme, že se potřebné finance díky štědrosti darů věřících, sponzorů a rovněž pomoci Města Ostravy podaří do budoucna zajistit a farní budovu opravit. Vždyť tyto krásné památky slouží nejen věřícím, ale jsou ozdobou městského obvodu i celého města Ostravy.

 

Mgr. Vladimír Schmidt, farář

Jana Pagáčová, zastupitelka