Volební program KDU-ČSL a nezávislých kandidátů
Sobota, 06 Září 2014 19:25

Za bezpečné a zelené Mariánky a Hulváky!

 

Volební program pro náš domov

ZA BEZPEČNÉ A ZELENÉ MARIÁNKY A HULVÁKY

 

Otevřená radnice – (úředníci pro občany a ne naopak)

Zavedeme na internetových stránkách listárnu pro občany.

Zajistíme kompetentní a častější stavební dozor při realizaci veřejných zakázek  a při všech  opravách a rekonstrukčních pracích, abychom neplýtvali svěřenými finančními prostředky .

Budeme  usilovat o lepší komunikaci s občany bez  zbytečné administrativy ..

Zefektivníme chod úřadu prostřednictvím elektronických aukcí a budeme pokračovat ve snižování nákladů na jeho provoz.

Bydlení a výstavba – (byty pro nájemníky)

Zrealizujeme  transparentní prodej bytů do osobního vlastnictví těm, kteří o to požádají .

Budeme pokračovat s opravami bytového fondu v obvodě, zajistíme opravy bytového fondu i v oblastech mimo hlavní třídu ( např. městská  část Hulváky).

Budeme usilovat o koncepci v oblasti bydlení, ve spolupráci s Charitou Ostrava  vybudovat  tzv. sociální bydlení.

Péče o seniory – (i vy můžete jednou pečovatelskou službu potřebovat)

Upravíme okolí před Domy s pečovatelskou službou a domovem důchodců.

Rozšíříme terénní pečovatelskou službu.

Ve spolupráci s Charitou Ostrava zřídíme poradenské středisko zaměřené na problematiku sociální, psychologickou i právní.

Budeme podporovat organizace poskytující služby ve  zdravotnictví, zvláště pro starší a handicapované spoluobčany.

Hřbitov – (úcta k mrtvým je i úctou k živým)

Budeme pokračovat v úpravách hřbitova tak, aby byl důstojným místem posledního odpočinku.

Vybudujeme na hřbitově kolumbárium.

Bezpečnost – (městská policie má sloužit občanům)

Budeme iniciovat vybudování bezpečných přechodů pro chodce, včetně oprav chodníků a vozovek,  zvláště v Hulvákách.

Ve spolupráci s městskou policií vybudujeme novou služebnu v Hulvákách

Důsledně budeme vyžadovat od Městské policie plnění její základní povinnosti, tj. ochrana veřejného pořádku.

Posílíme  počet městských pochůzkových strážníků, aby  občané znali toho svého v místě bydliště.

Rozvoj obvodu – (obvod je náš domov)

Budeme iniciovat realizaci zamýšleného obchvatu ulice 28.října na Hulvákách,.

Budeme usilovat o  prostředky z dotačních fondů EU, státních fondů,  k rozvoji obvodu, zvláště uskutečnit architektonickou obnovu Mariánského náměstí.

Budeme podporovat výstavbu  Lesoparku Benátky.

Budeme podporovat sanaci ekologických zátěží , zvláště území  Lagun Ostramo  a jeho smysluplného využití

Vybudujeme nová parkovací místa ve vybraných lokalitách.

Zajistíme, aby  byl obvod vždy uklizený a aby  byly chodníky  celoročně udržovány, na  veřejně prospěšné práce budeme usilovat  získat dotace z EU.

Opravíme vozovky a chodníky, které se  nacházejí v havarijním stavu .

Budeme pokračovat ve  výstavbě  nových cyklostezek a in-line stezek.

Budeme usilovat o zkvalitnění dopravní infrastruktury.

Školství a kultura – (vzdělání a společenská centra)

Budeme podporovat nejen státní školství, ale i školství soukromé, jesličky, školy i speciální školy.

Budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi v oblasti využití volného času dětí.

Otevřeme v odpoledních hodinách pro rodiny s dětmi školní zahrady MŠ, kde to bude možné.

Budeme podporovat rozvoj hřišť a sportovní akce.

Budeme finančně podporovat mládežnické organizace a sportovní oddíly.

Budeme podporovat neziskové organizace a občanské sdružení v jejich působení v obvodě, např. snížením nájmu.

Zavedeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, zvláště pro rodiče s dětmi do 15 let, které se nacházejí v životně náročné situaci, v nichž si neví rady a hledají podporu a pomoc.

 

Politika nemusí být křesťanská, ale nesmí být nekřesťanská!